Turkse ouderen vinden plek op zorgboerderij

Heerlijke hapjesDe vingers nog plakkerig van de overheerlijke baklava kruip ik even achter de computer om een verslagje te schrijven van een leuke interculturele ontmoeting vandaag. Een ontmoeting tussen Turkse en Nederlandse cultuur, maar ook tussen de cultuur van stad en die van platteland. Ik bezocht de opening c.q. start van ANKA (www.ankazorg.nl), een centrum voor dagbesteding voor Turkse ouderen, op boerderij Het Derde Erf (www.hetderdeerf.nl) in Soest, bij Amersfoort.

ANKA wordt gevormd door Özlen Tanyel-Akkoyun en Yasemin Asçi, beiden met een Turkse achtergrond, in Nederland geboren en getogen, en met een ruime ervaring in de hulpverlening (onderwijs, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking).

Gewoon beginnen

ANKA initiatiefneemster Özlen Tanyel-Akkoyun houdt toespraakIn een openingstoespraak verhaalt Özlen Tanyel kort van de start van dit initiatief aan de keukentafel tot aan de officiële opening vandaag. Een lang traject van voorbereiding en zoeken naar de juiste partners, maar “praatjes vullen geen gaatjes”, aldus Özlen, en dus zijn zijzelf en haar collega erg blij dat het centrum nu van start is gegaan en één dag per week dagbesteding aanbiedt. Zoals ook de folder en website vermelden gebeurt dit in de vorm van onder andere lotgenotencontact, handenarbeid, tuinieren, koken, bewegen, deelname aan een cursus, bijwonen van voorlichting en het doen van klusjes op de boerderij. Vorige week de eerste dag, “voor spek en bonen”.

Ouderen

Özlen Tanyel spreekt namens ANKA haar dank uit richting o.a. Het Derde Erf, de gemeente Amersfoort, ETC Adviesgroep, de Taskforce Multifunctionele Landbouw, maar ook en vooral richting ouders, ooms en tantes. Uit Turkije weggegaan om hun kinderen een betere toekomst te geven heeft deze generatie veel opgeofferd en veel van hun energie geïnvesteerd in die betere toekomst. Met dit initiatief voor zorg en dagbesteding wil ANKA de generatie van ouders / ouderen iets terug geven.

Multiculti!ANKA hoopt de ouderen door de activiteiten op Het Derde Erf wekelijks een fijne en interessante ervaring mee te geven, maar op hun beurt verwachten zij zelf ook te kunnen leren van de ouderen. De ouderen staan nog veel dichter bij de landbouw dan de jongere generaties en hebben daarnaast veel meer levenservaring. Een mooie bundeling van kracht en kennis dus. En dat alles tegen het decor van Biologische Bezoekboerderij Het Derde Erf van Joop en Corine Wantenaar.

Publiciteit

Wethouder Van Daalen (Amersfoort)Wethouder van Daalen van de gemeente Amersfoort houdt een korte toespraak waarin hij onder andere refereert aan het belang van de verbinding tussen stad en land, en voltrekt daarna de officiële opening met het doorknippen van het rode lint. Met aanwezige fotografen en cameramannen is het weinig zichtbaar voor publiek, maar de publiciteit is ook wel weer een goed teken. Want in feite lijkt Het Derde Erf de eerste (zorg)boerderij te zijn die een plek biedt voor zorg aan allochtone ouderen. Enkele weken geleden kopte de Twentse krant Tubantia dat de eerste allochtone zorgboerderij te vinden is in de buurt van Enschede. Deze boerderij moet echter nog van start gaan, hopelijk de eerste helft van 2010.

Twentse multiculturele zorgboerderij

Ali BingolInitiatiefnemer van de Twentse boerderij, meneer Bingol, is ook aanwezig vandaag en legt uit wat de plannen in Twente inhouden. Het gaat om een belevingsboerderij (dus niet arbeidsmatig) voor groepen van vele verschillende culturen. Met aankomende / potentiële gasten is uitgebreid gepraat om te achterhalen waar hun behoeften liggen. De wensen zijn doorgegeven aan een bouwbedrijf dat de locatie – een boerderij van de gemeente Enschede, op 500m van bestaande zorgboerderij De Viermarken – zal gaan aanpassen. Er komt bijvoorbeeld een traditionele oven. Ook om het gebouw heen op het boerenerf worden aanpassingen gemaakt. Er komen verschillende kleine moestuintjes waar iedereen zijn eigen groenten kan kweken. Ook worden hoogteverschillen aangebracht in de tuin, om het platte van het platteland een beetje te compenseren. Qua activiteiten zal er ook veel gedaan worden op het gebied van integratie en wederzijde kennismaking tussen culturen en generaties. De ligging vlak naast een bestaande ‘reguliere’ zorgboerderij is een mooie directe verbinding. Intussen wordt toegewerkt naar een AWBZ erkenning. Ook hopen de betrokkenen in de nabije toekomst zorginstellingen uit de regio te kunnen adviseren over ruimte bieden aan mensen van verschillende culturen.

Succes!

ANKA heeft gekozen voor een snelle maar kleinschalige start van één dag per week op bestaande boerderij, waarna gekeken zal worden of uitbreiding naar meer dagen en meer locaties mogelijk is. In Twente wordt een uitgebreid multicultureel aanbod uitgerold, wat betekent dat de start nog even op zich laat wachten. Duidelijk is dat er onder “nieuwe Nederlanders” behoefte is aan een stukje terugkeer naar de wortels op het platteland, en dat dat platteland – al dan niet met aangepaste hoogteverschillen – veel te bieden heeft. Ik ben erg benieuwd hoe beide initiatieven zich gaan ontwikkelen en wens allen veel succes!

Multiculti! Turkse dans tegen decor van Hollandse boerderij

Betrokkenheid ETC bij dit project

Ter opvolging van Stad Zoekt Boer 2008 werd de ETC Adviesgroep door de gemeente Amersfoort aangemoedigd ANKA te helpen met het vinden van een geschikte plek op een boerderij voor de groep Turkse ouderen uit Amersfoort. Via GUUS reageerde verschillende mensen op een oproep, waaronder Maarten Fischer (Taskforce MFL) die ons door verwees naar boerderij Het Derde Erf van Joop en Corine Wantenaar. Na een inventariserend gesprek met de Wantenaars organiseerde ETC een kennismaking tussen beide partijen. Inzet en ambitie van ANKA en Het Derde Erf om dit initiatief te laten slagen deed de rest.

Advertenties

Eindrapport Zorglandbouw Matches Amersfoort – Tag cloud

Eindrapport Zorglandbouw matches Amersfoort - Tag cloud

Deze woordenwolk of “tag cloud” is gemaakt op basis van de tekst van het eindrapport dat ETC (www.etc-adviesgroepnederland.org) schreef voor de Gemeente Amersfoort. Het project dat we met dit rapport beschreven betrof het ondersteunen van drie matches op het gebied van zorglandbouw die allen voortkwamen uit een Stad Zoekt Boer evenement (Okt 2008) in Amersfoort. De zoekende partijen waren in dit geval een instelling voor verslavingszorg, een thuiszorg organisatie en een groep Turkse ouderen. Allen uit Amersfoort. Allen opzoek naar een goed aanbod vanuit platteland in de regio.

Het rapport zelf is niet publiek, maar wellicht doormiddel van deze tag cloud het project bij deze toch even onder de aandacht gebracht.

(Zie ook een eerder verslag van een bijeenkomst met Landzijde in kader van dit project.)

Stad vindt boer

Excursie De Huif, LelystadKrijn Poppe plaatste op zijn weblog vandaag een bericht naar aanleiding van het boek Stad zoekt boer (John Huige, 2006) dat hij recent in handen kreeg.

Poppe eindigt zijn overpeinzingen over de recente stad-zoekt-boer ontwikkelingen met:

“…Veel van die ontwikkelingen hebben weinig met landbouw te maken overigens. Het zou interessant zijn nog meer te weten van wat de burger drijft in het zoeken van de boer. Anders strandt het in pogingen vanuit de plattelandskant.”

Vanuit de ETC Adviesgroep ben ik op dit moment betrokken bij het realiseren van drie matches die voortkomen uit een stad-zoekt-boer initiatief in Amersfoort. Drie vrij concrete vragen vanuit de stad, naar mogelijkheden voor zorg en dagbesteding op de boerderij. En een behoordlijk aantal boeren dat aan die vraag zou willen voldoen.

Maar – zo schreef ik vandaag toevallig al op mijn ‘microblog’ – stad-zoekt-boer leidt misschien wel tot stad-vindt-boer, maar dan? In het geval van zorglandbouw komt er vaak een enorm uitpluiswerk van AWBZ en WMO (on)mogelijkheden bij kijken, plus te maken afspraken over wie welke verantwoordelijkheid voor cliënten draagt, hoe cliënten vanuit de stad ook daadwerkelijk op de boerderij komen, etcetera.

De eigenlijke zoektocht lijkt dus niet te eindigen bij de stad die de boer vindt. In elk geval niet voor steden en boeren die graag verder willen gaan dan eenmalige flirtage en liefst een langdurige relatie zouden willen opbouwen.