Wat werkt niet: concept of uitvoering?

Onderzoek:  voorschool werkt niet, staat er vandaag in de Volkskrant. (Het zoveelste voorbeeld van een oppervlakkig artikeltje gevuld met kreten, zonder goed zicht te geven op de onderliggende onderzoeksresultaten. Dit even terzijde.)

Hieronder gemakshalve mijn Facebook comments n.a.v. dit artikel op een rij.

De verkorte titel “voorschool werkt niet” zet de toon, terwijl het eigenlijk gewoon om de dramatische gesteldheid van de pedagogische capaciteiten van groepsleiders gaat. En wat te denken van deze grandioze ontdekking: “de kwaliteit van de leerkrachten en leidsters blijkt bepalend voor het effect van de vroegschool.” Utrecht gaat nu (wow!) investeren in de kwaliteit van personeel. Wat ik me afvraag: hoe kwamen die vroegscholen aan een VVE subsidie als hun personeel niet geschoold is? Dat is toch vereiste nummer 1 bij zo’n toekenning?

Trouwens, hier hebben we altijd (openbare) peuterspeelzalen gehad met personeel dat getraind was in een erkende VVE methode. Dus het onderscheid voorschool / vroegschool en peuterspeelzaal in Utrecht is wat verwarrend. Kan me voorstellen dat die scheiding er ook voor zorgt dat de voorschool vooral kinderen met een achterstand trekt en er zo een scheiding tussen groepen met en zonder achterstand ontstaat?

En wat dat stukje over die Amsterdamse onderwijsassistenten ermee te maken heeft…? Die onderwijsassistenten maken de appeltjes en drinkbekertjes klaar of zorgen op een andere manier dat de gediplomeerde groepsleiders zich kunnen richten op de pedagogische begeleiding van kinderen.

Advertenties